Privacybeleid VentaVid

Versie 2.0, 11 mei 2018

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, onze diensten afneemt en/of met ons communiceert; waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Venta Internet Services B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Venta Internet Services niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
Venta Internet Services BV, gevestigd aan Voorling 164, 1424 RS De Kwakel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Voorling 164
1424 RS De Kwakel
Telefoon: 085 9022923

Adrian Winter is de Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) van Venta Internet Services BV, en is te bereiken via compliance@ventavid.nl

Gebruik van onze website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Indien je bij de cookie instellingen “statistieken” aanvinkt verzamelen we ook gegevens over jouw surfgedrag op onze website, op niet-persoonlijke wijze, om zo de website te kunnen verbeteren.
Indien je een formulier invult op onze website, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een demo, voor het ontvangen van de nieuwsbrief of voor algemeen contact, verzamelen we ook deze gegevens, per formulier afhankelijk:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gebruik van onze diensten

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Je gebruikgedrag van onze systemen, om zo functionaliteit, indeling en producten beter af te laten stemmen op behoeftes

Indien je gebruikt maakt van onze mobiele app verzamelen we ook locatiegegevens indien je dat toe hebt toegestaan bij de instellingen van je apparaat.
De volgende persoonsgegevens verwerken wij ook, allen door jezelf ingevoerd:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor het functioneren van onze dienst, en om je te kunen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. We zullen ook van tijd tot tijd jouw informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Communicatie met ons

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te beantwoorden en jouw verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Venta Internet Services B.V., of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via compliance@ventavid.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Venta Internet Services BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Venta Internet Services BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Venta Internet Services BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je specifiek wil weten hoe lang ieder persoonsgegeven bewaard wordt neem contact met ons op via compliance@ventavid.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Venta Internet Services BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Venta Internet Services BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan het zo zijn dat Venta Internet Services BV jouw persoonsgegevens aan andere derden deelt, dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Venta Internet Services BV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Venta Internet Services BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door naar https://www.ventavid.nl/cookies te gaan en je eerder opgeslagen instellingen aan te passen, of je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die een dienst / functionaliteit bieden die wij op onze website beschikbaar stellen, zoals bijvoorbeeld geluidsfragmenten op soundcloud.com of video’s op YouTube.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Venta Internet Services BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar compliance@ventavid.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Venta Internet Services BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via compliance@ventavid.nl. Venta Internet Services BV heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Ook gegevenstransport binnen onze systemen en netwerken zijn beveiligd
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen
 • Twee-staps authenticatie bij online diensten van derden waar persoonsgegevens bewaard en/of bewerkt worden
 • (Persoons)gegevens in onze producten en dienstverlening worden versleuteld opgeslagen